PENTATONSKA LESTVICA

Specifična lestvica koja sadrži niz od samo pet tonova i to na način da se izbegava polustepen, naziva se anhemitonska pentatonika. Opseg niza je seksta ili septima, a postoje pet mogućih, različitih kombinacija.

Primer 1

Primeri iz literature

Primer 2

Modest Musorgski, Slike sa izložbe, Promenada (odlomak)

Primer 3

Klod Debisi (Claude Debussy), Uspavanka slonu iz svite za klavir Dečji kutak (odlomak)

Literatura:

Despić, Dejan. 1970. Harmonska analiza. Beograd: Umetnička akademija u Beogradu.

———.1994. Harmonija sa harmonskom analizom III. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije; Savez organizacija kompozitora Jugoslavije.

Jelena Mihajlović-Marković

NAZAD