INSTRUMENTALNI KONCERT

„Smatra se da poreklo reči koncert nije pouzdano, ali da najverovatnije potiče od latinske reči concertare (‘takmičiti se, raspravljati se’) i consortium (‘društvo, učešće’), premda se poreklo reči može tražiti i u italijanskoj reči concertare (‘da se složimo, dogovorimo, okupimo’) i engleskoj reči consort“ (Weber 2001).

Pojam koncert upotrebljava se od XVII i XVIII veka označavajući zajedničko izvođenje muzike. Do prve polovine XIX veka, koncert je mogao da se izvodi i u javnoj i u privatnoj sferi. Od sredine XIX veka termin poprima šire razmere i počinje se koristiti za dešavanja van pozorišta, dok se sredinom XX veka izraz upotrebljava i u popularnoj muzici, u džezu i roku (Weber 2001).

U XVIII veku formirana su dva stilski različita tipa koncerta, barokni i klasični koncert. U baroknom koncertu, glavna žanrovska crta opstala je zahvaljujući konverzaciji između manje grupe instrumenata (concertino) sa većom grupom (concerto grosso). Iz končerta grosa nastaje solistički koncert u kome dolazi do isticanja samo jednog instrumenta. Time je, u solističkom koncertu XVIII veka, otvorena mogućnost za isticanje tehničkih veština osim samog prikazivanja dijaloga (Hutchings/r, Talbot, Eisen, Botstein, and Griffiths 2001). U XIX veku, pored akcentovanja tehničkih veština bio je važan i koncept genija, te je primarnost tada prevashodno bila stavljena na virtuoznost pre svega soliste, a potom i orkestra krajem XIX veka.

„Suština koncerta – solista koji nastupa naizmenično sa ansamblom – bila je jedna od najneprikosnovenijih nasleđa XX veka“ (Griffiths 2001). Ipak, u odnosu na tretman soliste i orkestra u prethodnim vekovima, u XX veku protagonisti postaju ravnopravni. U koncertima nakon Drugog svetskog rata i solista i orkestar imali su ulogu likova nalik na žanr drame, dok „70-ih godina XX veka reč ‘koncert’ gubi svako rezidualno formalno značenje i korišćena je za označavanje dela sa jednim ili više solista“ (Griffiths 2001).

Literatura:

Griffiths, Paul. 2001. „Concerto“. In Grove Music Online, edited by Laura Macy. Accessed July 10, 2021. http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

Hutchings/r, Arthur, Michael Talbot, Cliff Eisen, Leon Botstein, and Paul Griffiths. 2001. „Concerto“. In Grove Music Online, edited by Laura Macy. Accessed July 05, 2021. http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

Weber, William. 2001. „Concert (ii)“. In Grove Music Online, edited by Laura Macy. Accessed July 12, 2021.http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

Neda Nikolić

NAZAD