AKUSTIČKA – BARTOKOVA LESTVICA (LIDIJSKO-MIKSOLIDIJSKI MODUS)

Specifična lestvica koja sadrži prekomerni donji i molski gornji tetrahord naziva se akustičkom, usled akustičkog svojstva tona i analogije sa alikvotnim nizom. Alikvotni niz od, na primer, tona C sadrži ton b i ton fis, tako da su ti tonovi prisutni u ovoj lestvici (od C). „Bartokova“ lestvica (ili Bartokov modus) nosi naziv zbog toga što je Bela Bartok (Béla Bartók) u svojim delima često primenjivao ovu lestvicu.

Primer 1

Akustička lestvica

Literatura:

Despić, Dejan. 1994. Harmonija sa harmonskom analizom III. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije; Savez organizacija kompozitora Jugoslavije.

Jelena Mihajlović-Marković

NAZAD